Rekrutacja


WARUNKI REKRUTACJI:

Osoby które chcą do nas dołączyć muszą:
- być na 3 strzelankach w których udział bierze co najmniej dwóch dowódców
- oczywiście na tych strzelankach musi być aktywny
- oczywiście nie może nic nabroić (chodzi o poważne wykroczenia)
- akcept o przyjęciu rekruta muszą wydać: Jasiek, Marcin (FAS), Adam, Strzemiu
- o przyjęciu rekruta decyduje również reszta ekipy... jak ktoś powie, że nie i sensownie uzasadni powód wówczas nie przyjmujemy

Po przyjęciu do Blackfield rekrut musi:
- posiadać mundur DPM (brytyjski leśny)
- posiadać własną replikę
- posiadać własną ochronę oczu
Przyjmowanie osób nieletnich (16+) na ogólnych zasadach ASG.