Historia Blackfield

Początki Blackfield

Team Blackfield ASG został założony w 2009 roku. Za twórców BF należy uznać sześć osób, które odłączyły się od ekipy 1RPIMa, byli to: Fragles, FAS, Strzemiu, Kukiz, Ela oraz Szmigiel.

Pierwszą rekrutację do Blackfield  przeprowadzono w lipcu 2009r., ogłoszenia pojawiły się wówczas między innymi na forum żyrardów24h.pl. Niedługo po otwarciu rekrutacji do dowództwa zgłasza się kilku kandydatów, dzięki czemu do szeregów Blackfield zostają przyjęci dwaj nowi operatorzy – Jesion oraz Hukka (maj/czerwiec 2009). Oprócz Jesiona i Hukki pojawia się jeszcze dwóch kandydatów, którzy niedługo później przestają się pojawiać.

Podsumowując: rok 2009 upłynął przede wszystkim pod znakiem niedzielnych strzelanek w gronie znajomych ekip z okolic Grodziska Mazowieckiego oraz Żyrardowa, a w ekipie pojawiło się dwóch nowych rekrutów.

Strona 4 z 4